Financovanie

Byty Sabaty

Pri kúpe nehnuteľnosti z vlastných zdrojov

Pri podpise rezervačnej dohody zaplatí kupujúci nenávratnú zálohu 3 000 € (tritisíc EUR) na účet predávajúceho.

Po zahájení stavby zákazník zaplatí 20 % z ceny bytu (leto 2021).

Po dokončení hrubej stavby zaplatí kupujúci 30 % z ceny nehnuteľnosti predávajúcemu (december 2021).

Po kolaudácii stavby a podpise kúpnej zmluvy zaplatí zvyšok kúpnej ceny nehnuteľnosti na účet predávajúceho (jeseň 2022).

Pri podpise rezervačnej dohody zaplatí kupujúci nenávratnú zálohu 3 000 € (tritisíc EUR) na účet predávajúceho.

Po zahájení stavby zákazník zaplatí 20 % z ceny bytu (leto 2021).

Po schválení hypotekárneho úveru bankou a po zapísaní bytu do katastra banka poskytne prvú časť úveru.

Zvyšok hypotekárneho úveru banka vyplatí predávajúcemu po kolaudácii nehnuteľnosti.

Byty Sabaty

Pri kúpe nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru

Pri platbe väčšej časti vopred možnosť zľavy.

Uvádzacie ceny platia len do času predaja prvých 10 bytov.

crossmenu-circle